Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

De Donato Advocats

Àrea Jurídica – Advocats

A l’Àrea Jurídica DE DONATO ADVOCATS desenvolupa tant un assessorament legal en tots els àmbits del dret, com la defensa del client davant els tribunals de totes les jurisdiccions

Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral

A l’Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral, DE DONATO ADVOCATS presta als seus clients un complet assessorament en la gestió empresarial i de la renda i patrimoni personals

Àrea d’Administració de Finques

A l’Àrea d’Administració de Finques DE DONATO ADVOCATS disposa d’Administrador de Finques col·legiat per a la gestió económica, administrativa, fiscal i jurídica de la seva propietat o comunitat de propietaris

EFICÀCIA I CONFIANÇA

ADVOCATS, ASSESSORS I ADMINISTRADORS DE FINQUES

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per a estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )