Àrea d’Administració de Finques

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

A l’Àrea d’Administració de Finques DE DONATO ADVOCATS disposa d’Administrador de Finques col·legiat per a la gestió económica, administrativa, fiscal i jurídica de la seva propietat o comunitat

GESTIÓ ECONÓMICA

El·laboració d’estats de comptes personalitzats

Confecció de pressupostos i quotes anuals

Cobraments de rebuts i remeses bancàries

Gestió de compres

Control de morositat

Pagaments de subministraments i proveïdors

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Constitució de comunitats i redacció d’estatuts i reglaments

Convocatòria i assistència a les Juntes de propietaris

Sala de reunions per a les Juntes a disposició de la comunitat

Redacció i enviament dels acords aprovats als propietaris

Execució dels acords aprovats en Junta

Custodia de la documentació

Sol·licitud de pressupostos a diferents industrials i presentació

Manteniment de la finca i assessorament en matèria de subvencions

Tramitació de subvencions

GESTIÓ FISCAL I JURÍDICA

Assessorament jurídic

Reclamació de quotes ordinàries i extraordinàries a propietaris morosos

Assessorament comptable, fiscal i laboral

Obtenció de permisos i llicències

Recursos contra resolucions administratives

Prevenció de riscos laborals

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per a estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )