Àrea d’Administració de Finques

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

A l’Àrea d’Administració de Finques DE DONATO ADVOCATS disposa d’Administrador de Finques col·legiat per a la gestió económica, administrativa, fiscal i jurídica de la seva propietat o comunitat

GESTIÓ ECONÓMICA

El·laboració d’estats de comptes personalitzats

Confecció de pressupostos i quotes anuals

Cobraments de rebuts i remeses bancàries

Gestió de compres

Control de morositat

Pagaments de subministraments i proveïdors

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Constitució de comunitats i redacció d’estatuts i reglaments

Convocatòria i assistència a les Juntes de propietaris

Sala de reunions per a les Juntes a disposició de la comunitat

Redacció i enviament dels acords aprovats als propietaris

Execució dels acords aprovats en Junta

Custodia de la documentació

Sol·licitud de pressupostos a diferents industrials i presentació

Manteniment de la finca i assessorament en matèria de subvencions

Tramitació de subvencions

GESTIÓ FISCAL I JURÍDICA

Assessorament jurídic

Reclamació de quotes ordinàries i extraordinàries a propietaris morosos

Assessorament comptable, fiscal i laboral

Obtenció de permisos i llicències

Recursos contra resolucions administratives

Prevenció de riscos laborals

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )