Àrea Jurídica – Advocats

ÀREA JURÍDICA – ADVOCATS

A l’Àrea Jurídica DE DONATO ADVOCATS desenvolupa tant un assessorament legal en tots els àmbits del dret, com la defensa del client davant dels tribunals de totes les jurisdiccions

CIVIL
Divorcis i separacions
Successions i herències
Propietat horitzontal
Arrendaments
Contractes
Inversions
Reclamació de danys
Accidents de circulació
Reclamació a morosos i impagats
Dret immobiliari, urbanístic i de l’edificació

MERCANTIL
Contractes
Dret d’empresa
Constitució i adquisició de societats
Fusions i escissions
Empreses familiars
Dret marítim
Competència deslleial
Propietat industrial i publicitat
Condicions generals de la contractació
Consumidors i usuaris
Dret concursal
Segona oportunitat

PENAL
Denúncies i querelles
Judicis de delictes lleus
Judicis ràpids
Procediments abreujats
Procediments ordinaris
Procediments amb jurat
Estafes
Insolvències punibles
Delictes econòmics i societaris
Delicte fiscal
Compliance penal

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
Responsabilitat patrimonial de l’Administració
Recursos contra liquidacions tributàries
Urbanisme
Activitats
Permisos, llicències i concessions
Sancions

LABORAL
Acomiadaments i extincions de contracte
Reestructuracions empresarials
Expedients de regulació d’ocupació
Accidents de treball
Reclamació de prestacions
Reclamacions salarials
Procediments davant la Inspecció de Treball
Fogasa
Danys i perjudicis

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )