Àrea Jurídica – Advocats

ÀREA JURÍDICA – ADVOCATS

A l’Àrea Jurídica DE DONATO ADVOCATS desenvolupa tant un assessorament legal en tots els àmbits del dret, com la defensa del client davant dels tribunals de totes les jurisdiccions

CIVIL
Divorcis i separacions
Successions i herències
Propietat horitzontal
Arrendaments
Contractes
Inversions
Reclamació de danys
Accidents de circulació
Reclamació a morosos i impagats
Dret immobiliari, urbanístic i de l’edificació

MERCANTIL
Contractes
Dret d’empresa
Constitució i adquisició de societats
Fusions i escissions
Empreses familiars
Dret marítim
Competència deslleial
Propietat industrial i publicitat
Condicions generals de la contractació
Consumidors i usuaris
Dret concursal
Segona oportunitat

PENAL
Denúncies i querelles
Judicis de delictes lleus
Judicis ràpids
Procediments abreujats
Procediments ordinaris
Procediments amb jurat
Estafes
Insolvències punibles
Delictes econòmics i societaris
Delicte fiscal
Compliance penal

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
Responsabilitat patrimonial de l’Administració
Recursos contra liquidacions tributàries
Urbanisme
Activitats
Permisos, llicències i concessions
Sancions

LABORAL
Acomiadaments i extincions de contracte
Reestructuracions empresarials
Expedients de regulació d’ocupació
Accidents de treball
Reclamació de prestacions
Reclamacions salarials
Procediments davant la Inspecció de Treball
Fogasa
Danys i perjudicis

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per a estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )